Våra böcker

Vi ger ut böcker om visdom, skönhet och hälsa. Begreppen hänger alltid ihop. Men för att göra det mer överskådligt har vi delat upp våra böcker i två avdelningar:

 

Böcker som är mer inriktade mot hälsa och särskilt Ayurveda

 

Böcker som är mer inriktade mot visdom och skönhet

 

Men kom ihåg att begreppen alltid hänger samman :)