Syneidos Kvalitetslitteratur är ett litet bokförlag beläget på vackra Orust. Ledorden är de ovan nämnda visdom, skönhet och hälsa. Vi vill bidra till en utveckling från ytlig information till inre visdom. Vi vill också visa på en djupare skönhet som är kopplad till moral och andlighet.

Slutligen arbetar vi för allt som skapar en holistisk hälsa såväl kroppsligt som själsligt. Begreppen hänger samman. Enligt Platon är den rena kunskapen oerhört vacker; och att uppleva den är det bästa man kan göra för sin hälsa samtidigt som ett hälsosamt liv är en förutsättning för sann skönhet.

Vi ger ut böcker relaterade till våra ledord: visdom, skönhet och hälsa; böcker som människor blir lyckliga av. Vi vill bidra till att människor växer i visdom, får en skönhetsupplevelse och/eller förbättrar sin hälsa. I övrigt kan vi tänka oss att ge ut alla kategorier av böcker; facklitteratur såväl som skönlitteratur för vuxna, ungdomar eller barn.

Välkommen!